Co jsou hlavní dluhopisy?

Obsah

Co jsou hlavní dluhopisy?

Co jsou hlavní dluhopisy?

Typy hlavních dluhopisů 1 Firemní. Jedná se o jednu z největších složek amerického trhu s dluhopisy. Jako největší cenné papíry na světě... 2 Obecní. Také označované jako munis, jsou to dluhové cenné papíry vydané městy, kraji a státy mezi jinými vládními... 3 Americké pokladny. Vydává je Ministerstvo financí USA, což znamená, že nesou plnou víru a uznání federální... More ...

Kde koupit dluhopisy?

Nákup dluhopisů je obvykle jednoduše zprostředkovaný. Nejčastěji jej nabízejí bankovní domy a možná i vám nabízela dluhopisy paní nebo pán na přepážce. Pokud jde o dluhopisy přímo bankovních institucí, tak je opět lze považovat za velmi bezpečné, ale i zde určité riziko je.

Jaké jsou druhy dluhopisů?

Druhy dluhopisů 1 Státní dluhopisy a dluhopisy vydávané Českou národní bankou – vydává je vláda nebo příslušné instituce. 2 Komunální dluhopisy – vydávají je města a obce. 3 Vyměnitelné dluhopisy – je s nimi spojeno právo na výměnu za jiné dluhopisy nebo právo na výměnu za akcie téhož emitenta. 4 Prioritní dluhopisy – je s nimi spojeno právo na jejich splácení a vyplácení výnosů. More ...

Jak nakupovat dluhopisy v primární emisi?

Nákup dluhopisů. Pokud chcete nakupovat dluhopisy v primární emisi, tak se musíte dostat přímo k emitentovi. Obvykle se takhle dluhopisy nakupují na inzertních webech, nebo u bank. Ještě jednou ale upozorňujeme, že na těchto portálech se mohou vyskytovat i velmi rizikové dluhopisy.

Související příspěvky: