Kdo má povinnost podat daňové přiznání?

Obsah

Kdo má povinnost podat daňové přiznání?

Kdo má povinnost podat daňové přiznání?

Jak vyplývá z § 38g odst. 1 ZDP, tak povinnost podat daňové přiznání má každá fyzická osoba, jejíž roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 Kč. I zde platí, že se do tohoto limitu nezapočítávají příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozeny, a dále příjmy, které podléhají srážkové ...

Kdy je daňová přiznání podávána?

Daňové přiznání podává dle § 38g zákona o daních z příjmů každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Kdo je povinen podat přiznání?

Přiznání vyplňují i lidé, kteří platí solidární daň. Povinnost podat přiznání mají ale pouze ti, jejichž příjmy za rok 2019 překročily limit 1 569 552 Kč. Komu se zvýšily pouze zálohy na daň, ale nikoli samotná daň, ten přiznání podávat nemusí a může si nechat udělat roční zúčtování záloh. V neposlední řadě je daňové přiznání povinen podat ...

Co jsou příjmy z nájmu a podnájmu?

Příjmy z nájmu či podnájmu se považují za poskytnutí služby a jsou ekonomickou činností pro účely tohoto zákona jen v případě, pokud je využívání takového majetku soustavné.

Související příspěvky: