Jaké jsou korporátní dluhopisy?

Obsah

Jaké jsou korporátní dluhopisy?

Jaké jsou korporátní dluhopisy?

Korporátní dluhopisy mají různou míru rizikovosti, od čehož se odvíjí velikost úroků. Bankovní dluhopisy – emitentem je peněžní ústav, tento typ dluhopisů je někdy považován za součást korporátních dluhopisů se specifickými právními i finančními možnostmi (např. banka může být distributorem).

Co jsou konvertibilní dluhopisy?

Podle způsobu úročení 1 konvertibilní dluhopisy – kromě klasických práv je s tímto dluhopisem spojeno i právo na výměnu (konverzi) tohoto... 2 prioritní dluhopisy – prioritní dluhopis dává majiteli právo na přednostní úpis akcií dané společnosti. 3 podřízené dluhopisy – tento zvláštní typ dluhopisu představuje jistou nevýhodu, pokud emitent zkrachuje. Pohledávky za... More ...

Co je cena dluhopisu?

Cena dluhopisu. Dluhopisy jsou cenné papíry, které nesou s určitou pravidelnou periodou kupón, který je většinou stanovený jako procentní poměr k nominální hodnotě dluhopisu. Z toho vyplývá hlavní riziko tohoto instrumentu. Pokud se změní úrokové sazby, změní se i cena, za kterou lze prodat či nakoupit tento cenný papír.

Související příspěvky: