Co je silnější jistič pro domácnosti?

Obsah

Co je silnější jistič pro domácnosti?

Co je silnější jistič pro domácnosti?

Pro domácnosti může přijít silnější jistič v úvahu v případě, že se jedná o zemědělské stavby s "těžkými" nástroji s vysokou spotřebou elektřiny nebo i v případě rodinných domů vybavených například bazénem a klimatizací.

Co jsou jističe?

Jističe jsou elektrické přístroje, které při nadměrném elektrickém proudu (při přetížení nebo zkratu) - automaticky rozpojí elektrický obvod a tím chrání obsluhu před úrazem elektrickým proudem a elektrické zařízení před poškozením.. Jističe poskytují v elektrickém obvodu tyto základní funkce: bezpečné automatické vypnutí obvodu při zkratu

Jak zvýšit hlavní jistič?

Hlavní jistič chrání pouze vedení mezi elektroměrovým a bytovým rozvaděčem. Proto pokud tazatel chce zvýšit hlavní jistič (doporučuji na 25A) je nutno vyměnit hlavní vedení mezi ER a BR, pokud nevyhovuje a provést změnu přihlášky a zaplatit související poplatek. (Tuším se se bude jednat o 500 Kč - musel bych to vyhledat).

Jaké jsou vlastnosti jističe?

Charakteristickými hodnotami jističe jsou: 1 jmenovité napětí, pro které je určen 2 jmenovitý proud, který trvale propouští aniž by rozpojil obvod,/li> 3 zkratový proud, který je schopen vypnout (u běžných domácích přístrojů typicky 6 nebo 10 kA/p> 4 vypínací charakteristika, která udává závislost času vypnutí na velikosti nadproudu nebo zkratového proudu. V závislosti... More ...

Související příspěvky: