Jak řídí ventilové rozvody spalovacího prostoru?

Obsah

Jak řídí ventilové rozvody spalovacího prostoru?

Jak řídí ventilové rozvody spalovacího prostoru?

U čtyřdobých motorů ventilové rozvody řídí výměnu plynného obsahu pracovního spalovacího prostoru válce a v době sání délku plnění pracovního prostoru. Při kompresi a expanzi zajišťují jeho uzavření a v době výfuku jeho vyprazdňování.

Jak se mění nastavení ventilového rozvodu?

Variabilní ventilové rozvody mění své nastavení, tj. otevírání a zavírání ventilů, v závislosti na změnách otáček motoru, jeho zatížení a případně dalších měřených veličinách. Podle měřených veličin řídicí jednotka motoru ovládá činnost ventilového rozvodu.

Jaké jsou ventilové rozvody motoru?

Konvenční (mechanicky ovládané) ventilové rozvody mají pevně nastavené řízení, plnění a vyprazdňování pracovního prostoru motoru. Rozvodový diagram (časování ventilového rozvodu) se během chodu motoru nemění.

Jaké jsou typy ventilových rozvodů?

Během postupného vývoje a zdokonalování motorů bylo vyvinuto a používá se několik typických konstrukčních uspořádání ventilových rozvodů s konstantní činností. Mechanismy těchto ventilových rozvodů se skládají ze základních součástí, které jsou uloženy bud' v bloku válců, na hlavě válců nebo v hlavě válců apod.

Související příspěvky: