Jak nastavení domácí sítě pomocí routeru?

Obsah

Jak nastavení domácí sítě pomocí routeru?

Jak nastavení domácí sítě pomocí routeru?

Nastavení domácí sítě pomocí routeru 1 Nastavení routeru. Někdy plně postačuje připojit router do elektrické sítě, přivést k němu síťové kabely a vše funguje. 2 Klonování MAC adresy. Je-li vaše připojení aktivováno na jednu MAC adresu (unikátní řetězec znaků) vaší síťové karty,... 3 Specifikace typu připojení, přidělení IP adresy. Některé routery obsahují průvodce (Wizard),... More ...

Jak nastavit modem/router na vaší internetové bráně?

Uložte nastavení. Propojte ethernetovým kablíkem jeden z LAN konektor s vaší internetovou bránou (routerem). Odpojte modem/router od elektřiny, aby se nastavení se zárukou načetla jak v modemu/routeru, tak aby si i počítač načetl nastavení z DHCP serveru vaší internetové brány.

Jak nastavit IP adresu modemu/routeru?

Pokud máte na síťové kartě počítače nastavené automatické přebírání nastavení z DHCP serveru, tak se během několika vteřin načte IP-adresa . Pokud ne, zresetujte modem / router do výrobních nastavení. Otevřete v internetovém browseru webovou administraci modemu/routeru.

Jak propojení dvou routerů síťovým kabelem?

Propojení dvou routerů síťovým kabelem 1 Určete, který router bude hlavní. K němu bude připojen váš modem. Jako hlavní router byste měli obecně zvolit ten... 2 Určete, který router bude sekundární. Tento router bude rozšiřovat vaši původní síť a obvykle to bude ten starší. 3 Oba routery si přineste k počítači. Během nastavování můžete mít oba routery u počítače,... More ...

Související příspěvky: