Co je kariérové poradenství?

Obsah

Co je kariérové poradenství?

Co je kariérové poradenství?

Lenka Č. Kurz mi pomohl při sezení s jednotlivcem i skupinou a ukázal mi rozdílnost přístupů. Udělala jsem si lepší představu o tom, co je vlastně kariérové poradenství, jeho možnosti a limity ve škole. Tento kurz mi ukázal nový směr práce v karierovým poradenství, nové metody a nápady.

Co je kariérové poradenství v praxi?

Dnešní kurz kariérové poradenství v praxi mi pomohl rozšířit škálu nástrojů, které mohu použít při zjišťování silných stránek klientů. Kurz kariérové poradenství v praxi mi pomohl se lépe zorientovat v kariérovém poradenství. PhDr.

Co děláte pro kariérové poradenství?

Děkuji Vám za vše, co pro kariérové poradenství děláte, a přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší další práci! EKS u nás na škole realizovalo program zaměřený na sebepoznání a seberozvoj v rámci kariérového poradenství. Aktivity byly zábavné, nejvíce děti bavily kreativní úkoly, především tvorba krátkého stop motion filmu o sobě.

Související příspěvky: