K čemu se uloží odstín barvy?

Obsah

K čemu se uloží odstín barvy?

K čemu se uloží odstín barvy?

Odstín se uloží se stejným názvem jako základní barva, ale k jeho názvu se přidají procenta odstínu. Pokud například uložíte 50 % odstín barvy „Blankytná modrá“, políčko se bude jmenovat „Blankytná modrá 50 %“. Vyberte objekty, jejichž barvy chcete invertovat.

Jak změnit barvu RGB?

Pokud má například barva RGB hodnotu R rovnou 100, příkaz Invertovat změní hodnotu R na 155 (255 – 100 = 155). Změní každou složku barvy na novou hodnotu, na základě součtu nejvyšších a nejnižších hodnot RGB ve vybrané barvě.

Jak nastavit intenzitu barvy?

V panelu Barvy přetáhněte jezdec O nebo zadejte hodnotu do textového pole, a tím nastavte intenzitu barvy. Odstín může být v rozsahu od 0 % do 100 % – čím je číslo nižší, tím bude odstín světlejší. Pokud nevidíte jezdec O, zkontrolujte, zda je vybraná globální výtažková barva nebo přímá barva.

Jak zkombinovat barvu?

Zkombinuje barvy tak, že zvolí nejvyšší hodnotu pro každou z barevných složek. Pokud například Barva 1 má 20 % azurové, 66 % purpurové, 40 % žluté a 0 % černé; a Barva 2 má 40 % azurové, 20 % purpurové, 30 % žluté a 10 % černé, výsledná tvrdá barva bude mít 40 % azurové, 66 % purpurové, 40 % žluté a 10 % černé.

Související příspěvky: