Kdo je v prodeji nemovitosti?

Obsah

Kdo je v prodeji nemovitosti?

Kdo je v prodeji nemovitosti?

Prodej nemovitosti 1 Pokud vlastníte danou nemovitost minimálně 5 let, nebo pokud jste v dané nemovitosti alespoň 2 roky před prodejem... 2 Pokud prostředky získané prodejem nemovitosti (v tomto případě pouze bytu, nebo domu) prokazatelně využijete beze zbytku... 3 V případě dědictví, pokud je splněn časový test (2 roky bydlet, nebo 5 let vlastnit), při čemž se sčítá časový... More ...

Jak zaplatit daň z příjmu z prodeje nemovitosti?

Jak zaplatit daň z příjmu z prodeje nemovitosti. Daň z příjmu z prodeje nemovitosti uvedete v daňovém přiznání k dani z příjmu, které musíte podat svému místě příslušnému finančnímu úřadu do 31. března za uplynulý kalendářní rok. Do tohoto data také musíte daň z příjmu zaplatit.

Proč se spoluvlastnictví nemovitosti stane neudržitelné?

Když se spoluvlastnictví nemovitosti stane neudržitelné? 1 Dohoda spoluvlastníků na prodeji. Dohoda o prodeji celé nemovitosti je nejvýhodnějším a zároveň nejednodušším řešením... 2 Prodej dalším spoluvlastníkům nebo odkup jejich podílu. Pokud ostatní spoluvlastníci odmítli variantu 1, nabídněte... 3 Prodej svého podílu třetí osobě. Pokud jednání o předchozích dvou... More ...

Kdo zaplatí daň z příjmu?

Daň z příjmu. V ostatních případech neuvedených v § 4 zákona o dani z příjmu daň zaplatíte daň z příjmu. Daň z příjmu u fyzických osob. Jako fyzická osoba zaplatíte daň z příjmu ve výši 15 %. Základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení.

Související příspěvky: