Kdy může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr rovnou?

Obsah

Kdy může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr rovnou?

Kdy může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr rovnou?

Sem spadá vše od důvodů, pro které může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr rovnou, po opakované porušení pracovních povinností.

Může zaměstnanec k okamžitému ukončení přistoupit na vrub zaměstnavateli?

Zaměstnanec k okamžitému ukončení může přistoupit taktéž ve dvou případech, navíc mu náleží i mzda za dobu hypotetické výpovědní lhůty. Důvodem jsou právě podmínky, za kterých lze takto poměr ukončit, protože ty zaměstnanec není schopen ovlivnit a padají tak na vrub zaměstnavateli:

Kdo může dát výpověď zaměstnanci?

Výpověď dává buď zaměstnanec, nebo zaměstnavatel. Ačkoliv se jedná o jednostranné ukončení pracovního poměru, je třeba zachovat určitá pravidla stanovená zákonem. Výpověď musí být doručena v písemné podobě a zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci pouze z přesně stanovených důvodů, jako je nadbytečnost.

Související příspěvky: