Jak spustit Python?

Obsah

Jak spustit Python?

Jak spustit Python?

Spuštění pythoního programu je jednoduché, protože se nemusí kompilovat, linkovat ani nic podobného. Stačí spustit interpret Pythonu (program python) a předat mu název souboru se zdrojovým kódem programu jako parametr. To lze udělat různými způsoby. Mějme jednoduchý program pozdrav.py:

Co se může vyskytnout v Pythonu?

V programu se mohou vyskytnout tři druhy chyb: chyby související se skladbou programu ( syntax errors ), s během programu ( runtime errors) a s významem programu ( semantic errors ). Je užitečné mezi nimi rozlišovat kvůli jejich rychlejšímu vyhledání. Python může provést výpočet jenom pro takový program, který má správnou skladbu (syntaxi).

Může Python provést výpočet pro skladbu?

Python může provést výpočet jenom pro takový program, který má správnou skladbu (syntaxi). Nemá-li, je běh programu ukončen a interpret vrací chybové hlášení. Slovo syntaxe se vztahuje ke skladbě programu a k pravidlům skladby.

Proč je Python takto snášenlivý?

Python takto snášenlivý není. Jakmile se kdekoliv v programu objeví syntaktická chyba, interpret vytiskne chybové hlášení, ukončí běh programu a nelze s ním hnout. V prvních týdnech naší programátorské kariéry strávíme pravděpodobně hodně času vyhledáváním takovýchto chyb.

Související příspěvky: