Jaké jsou sociální služby a příspěvek na péči?

Obsah

Jaké jsou sociální služby a příspěvek na péči?

Jaké jsou sociální služby a příspěvek na péči?

Sociální služby a příspěvek na péči jsou při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1. 2007, poskytovány: 1 osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu, 2 osobě, které byl udělen azyl, 3 občanovi a rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie, 4 cizinci, který je držitelem povolení k d... More ...

Co jsou sociální služby?

Sociální služby 1 Obsah:. 2 Oddělení koncepce sociálních služeb. 3 Sociální služby - způsoby pomoci. Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných... 4 Druhy sociálních služeb. Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace... 5 Služby sociální prevence. Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná... 6 Otevřená data. More ...

Jaké jsou sociální aktivizační služby pro seniory?

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Související příspěvky: