Co je Naftový zemní plyn?

Obsah

Co je Naftový zemní plyn?

Co je Naftový zemní plyn?

Naftový zemní plyn je plyn, vyskytující se společně s ropou. Jak už označení druhého druhu napovídá, karbonský zemní plyn se vyskytuje v uhelných ložiscích. Těžba naftového zemního plynu probíhá pomocí vrtů, které jsou vedeny přímo do pórovitých ložisek. Ložiska se vyznačují ohraničením nepropustnými vrstvami a vodou.

Kde jsou největší zásoby zemního plynu?

Největší zásoby zemního plynu se nacházejí na územích Ruska a zemí Středního Východu. Z pohledu zásobování Evropy jsou vedle zásob na území Ruska důležité zásoby v kontinentálním šelfu Severního moře. Zde se nachází cca 80 % evropských zásob zemního plynu (kromě ložisek na území bývalého Sovětského svazu).

Co je zemní plyn?

Zemní plyn je přírodním hořlavým plynem obsahující především methan a ethan. Nemá žádný tvar ani zápach a je lehčí než vzduch. Těží se často společně s ropou a černým uhlím. Rozlišujeme čtyři základní skupiny zemního plynu podle složení – suchý, vlhký, kyselý a s vyšším obsahem inertů.

Kde se nachází zemní plyn v ČR?

Zemní plyn v ČR nezaujímá v bilanci energetických zdrojů tak významnou pozici jako v zemích EU. Česká energetika je postavena na využívání vlastních zdrojů uhlí, které se na spotřebě podílí přibližně z 50 %. Energetika zemí EU se dnes zaměřuje na ekologicky příznivé primární zdroje a obnovitelné zdroje právě na úkor uhlí.

Související příspěvky: