Proč se zaměstnavatel ukončuje své fungování?

Obsah

Proč se zaměstnavatel ukončuje své fungování?

Proč se zaměstnavatel ukončuje své fungování?

Zaměstnavatel ukončuje své fungování, nebo ho omezuje, tudíž už ani neexistuje práce, kterou by mohl zaměstnanci dát. Podobné jako odstavec A). I zde jde o zásadní důvod, který z posledních let známe i od nás, kdy mnohé společnosti svůj provoz pouze přemisťují, nejčastěji do zemí s levnější pracovní silou ve Východní Evropě, nebo v Asii.

Proč se podíváme na výpovědi zaměstnavatelem?

Dnes se podrobněji podíváme pouze na výpovědi dané zaměstnavatelem, protože i ty samy o sobě dělají zaměstnancům i zaměstnavatelům potíže. Navíc v roce 2012 přišla jedna poměrně podstatná změna, respektive byl zaveden nový důvod pro výpověď.

Může zaměstnavatel podat výpověď?

Zaměstnavatel totiž může (a de facto musí) podat výpověď, když lékařský posudek stanoví, že zaměstnavatel nemůže kvůli pracovnímu úrazu, nebo nemoci z povolání dále vykonávat své zaměstnání.

Co potřebuje zaměstnavatel pro udělení výpovědi?

Zaměstnavatel potřebuje pro udělení výpovědi zaměstnanci důvod. A to ne ledajaký, ale jeden z uvedených v zákoníku práce pod paragrafem 52. Navíc situace zaměstnance nesmí spadat pod jeden z bodů ve výlukách z možnosti dát výpověď. O těchto situacích popsaných v § 53 se dočtete v druhé polovině článku.

Související příspěvky: