Proč jsou kořenové piloty plovoucí?

Obsah

Proč jsou kořenové piloty plovoucí?

Proč jsou kořenové piloty plovoucí?

Kořenové piloty mají charakter plovoucí piloty (protože únosnost v patě piloty je ve srovnání s pilotami podle ČSN 73 1002 malá). Kořenové piloty s výztužným armokošem se navrhují v průměru od 200 do 250 mm. Vrtání pro tento druh pilot se provádí většinou s výpažnicí.

Jaké jsou piloty předražené?

Mezi piloty předražené patří piloty tzv. systému Franki piloty. Předražení se provádí u tohoto systému ocelovou výpažnicí, uzavřenou zátkou z betonu. Beraněním na zátku se výpažnice vhání do potřebné hloubky. Po nasypání první dávky betonu se zátka vyrazí rázy beranidla a beton se roztlačí v rozšířenou patku.

Jak se vyrábějí betonové piloty?

Piloty se vyrábějí z oceli jako širokopřírubové, tvaru I nebo jako duté piloty trubní. Monolitické piloty se betonují do vyhloubených vrtů s výpažnicí nebo bez výpažnice. Zhotovují se jako betonové nebo železobetonové monolitické. Betonové piloty se používají při namáhání tlakem, železobetonové při namáhání i tahem s ohybem.

Proč jsou předpjaté piloty chráněny ocelovým hrotem?

Špička piloty je chráněna ocelovým hrotem. Piloty z předpjatého betonu se vyrábějí obvykle jako trubní piloty, jsou duté, vnějšího průměru 350-800 mm s tl. stěny 40-150 mm. Jejich špička je ukončena ocelovým břitem a hlava piloty ocelovým prstencem. Délka předpjaté piloty je 6000-15000 mm a nastavují se pomocí ocelových přírub.

Související příspěvky: