Co je osvobozená od daně?

Obsah

Co je osvobozená od daně?

Co je osvobozená od daně?

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. (1) Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na odpočet daně osvobozena tato plnění: a) základní poštovní služby a dodání poštovních známek ( § 52 ), b) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53), c) finanční činnosti ( § 54 ),

Kdo je osvobozen od daně z příjmů?

Řada příjmů fyzických osob, které jsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny. Určuje to tak § 4 zákona o dani z příjmů. Přečtěte si, co je přesně předmětem daně z příjmů FO. Mnohé příjmy fyzických osob jsou osvobozeny již svým charakterem, další jsou osvobozeny při splnění určitých podmínek.

Kdo je plátcem osvobozeným od daně?

1 (1) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, u kterého při pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce... 2 (2) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, při jehož pořízení nebo použití neměl plátce nárok na odpočet daně... More ...

Související příspěvky: