Co jsou oběhová čerpadla?

Obsah

Co jsou oběhová čerpadla?

Co jsou oběhová čerpadla?

Oběhová čerpadla jsou známá i pod názvem cirkulační.Tento typ čerpadel se používá v topných systémech pro zajištění cirkulace vody. Spousta lidí si je oblíbila především kvůli jejich nízké spotřebě energie. S tím souvisí i nižší náklady na jejich provoz a velmi výhodný poměr cena-výkon.

Jak zajistit čerpadlo z vrtu?

Čerpadlo vždy zajistěte ocelovým lankem, které připevněte ve zhlaví vrtu/studny pomocí svorek. Lanko slouží jako dodatečné jisticí zařízení, které umožňuje vytažení čerpadla z vrtu, pokud by došlo k porušení potrubí. Po dokončení instalace musí lanko zůstat zavěšeno volně bez pnutí.

Jak obnovit čerpadlo do vody?

Před ponořením nového čerpadla do vody instalujte ochranu proti provozu nasucho a zpětnou klapku (pokud nejsou integrovány v čerpadle). Zapněte čerpadlo a nechejte jej běžet, dokud nebude celá soustava řádně odvzdušněna. První spuštění provádějte do uzavřeného výtlaku.

Jak uvést čerpadlo do provozu?

Před prvním uvedením do provozu musí být čerpadlo a potrubí zahlceno čerpanou kapalinou. Při instalaci a uvádění do provozu specifického čerpadla se vždy řiďte pokyny obsaženými v příslušném montážním a provozním návodu. Čerpadlo nikdy nezvedejte ani nespouštějte pomocí motorového kabelu nebo jisticího ocelového lanka.

Související příspěvky: