Kdo je pěstoun v evidenci?

Obsah

Kdo je pěstoun v evidenci?

Kdo je pěstoun v evidenci?

Osoba v evidenci (tzv. profesionální pěstounská péče) je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Odměna pěstouna je vyplácena jako měsíční příspěvek, jeho výši znázorňuje tato tabulka: Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc

Může se stát, že vaše dítě bude předáno do pěstounské péče?

Může se stát, že na základě předběžného opatření vám bude vaše svěřené dítě do pěstounské péče předáno do jiné péče, např. do péče diagnostického, výchovného či jiného ústavu a vy nevíte, zda můžete či nemůže pobírat dávky pěstounské péče.

Co je pěstounská péče?

Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, při které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem, tak jak je tomu v případě osvojení.

Související příspěvky: