Jak vyjmět zapalovací svíčky?

Obsah

Jak vyjmět zapalovací svíčky?

Jak vyjmět zapalovací svíčky?

Vyjmutí starých zapalovacích svíček 1 Najděte v autě umístění zapalovacích svíček (za pomoci uživatelského manuálu k autu). Když otevřete kapotu, měli... 2 Před demontáží zapalovacích svíček nechte motor vychladnout. Pokud auto nějakou dobu běželo, budou svíčky, celý motor... 3 Vyjměte první zapalovací svíčku. Sundejte krytku svíčky z motoru, abyste se dostali ke... More ...

Můžete zapalovací svíčky čistit chemicky?

Také můžete zapalovací svíčky chemicky čistit: 1 Svíčka je odmaštěna a promyta benzínem; 2 pak se svíčky suší po dobu 30 až 60 minut; 3 pak se svíčky umístí do roztoku octanu amonného po dobu 30 až 40 minut;

Co mám dělat, když používám zapalovací svíčku?

Tedy pokud použiji do motoru schválenou zapalovací svíčku, u níž je jejím výrobcem uvedený výměnný interval 30.000 km, mohu tolik kilometrů skutečně bez obav svíčku používat, pokud motor, v němž je osazena, používám standardním způsobem (LPG není standardní způsob!!! – viz níže).

Jaký je interval výměny zapalovacích svíček?

Interval výměny je vždy uveden v typovém listu katalogu výrobce svíčky. Z tohoto odstavce tedy pro uživatele vyplývá, že je vhodné používat pouze schválený typ zapalovacích svíček a spolehnout se na deklarované vlastnosti a výměnný interval.

Související příspěvky: