Jak zjistit majitele vozidla podle VIN kódu?

Obsah

Jak zjistit majitele vozidla podle VIN kódu?

Jak zjistit majitele vozidla podle VIN kódu?

2 Jak zjistit majitele vozidla podle VIN kódu. VIN kód je speciální kód auta. Podle tohoto kódu se dozvíte celou historii vozidla. Opět platí, že pouze znalost VIN vás nedovede k majiteli vozidla. VIN kód slouží hlavně k ověření vozidla a jeho historie.

Co je zákonné pojištění vozidel?

Zákonné pojištění vozidel je povinné pojištění automobilu, které musí mít každý majitel auta. Je to pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla kryjící škody, které způsobíte jiné osobě na zdraví, životě, majetku, nebo škodu ve formě ušlého zisku.

Co je pojištění odpovědnosti z provozu vozidel?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel je povinné pojištění odpovědnosti, jehož základním účelem je zajištění náhrady újmy na zdraví a majetku způsobené poškozenému provozem vozidla. Toto pojištění v ČR upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Jak se pojištění vozidel vztahuje?

Toto pojištění se vztahuje i na následující případy: 1 zavinili jste nehodu, při které bylo poškozeno vaše vozidlo 2 pokud vám bude vozidlo odcizeno nebo poškozeno (byť by se jednalo jen o ulomené zrcátko) 3 potká-li vaše vozidlo živelní událost, jako jsou kroupy, povodeň, vichřice apod. More ...

Související příspěvky: