Jak upravit dokument PDF v aplikaci?

Obsah

Jak upravit dokument PDF v aplikaci?

Jak upravit dokument PDF v aplikaci?

Otevřete PDF v aplikaci Acrobat a vyberte příkaz Nástroje > Upravit PDF > Upravit. Dokument PDF se upravuje po jednotlivých stránkách. Chcete-li provést rozsáhlejší úpravy nebo provést změny v globálním formátování celého dokumentu, upravte originální dokument. Pokud nemáte originál k dispozici, můžete uložit dokument PDF jako dokument aplikace ...

Můžete změnit barvu písma v dokumentu PDF?

Pokud písmo není nainstalované ve vašem systému, ale je vložené v dokumentu PDF, můžete měnit pouze barvu nebo velikost písma. Pokud není písmo nainstalované nebo vložené, nelze upravit žádný text.

Jak uložit Soubor PDF do formátu PDF?

Pokud uložíte soubor PDF do formátu obrázku, uloží se každá stránka jako samostatný soubor a ke každému názvu souboru se připojí číslo stránky. Možnosti převodu můžete nakonfigurovat ještě před uložením souboru. Implicitně se použijí možnosti převodu zadané v dialogovém okně Předvolby. Zvolte příkaz Úpravy > Předvolby > Převést z PDF.

Jak použít název souboru PDF do formátu obrázku?

Standardně se jako název souboru použije název zdrojového souboru s novou příponou a exportovaný soubor se uloží do stejné složky jako zdrojový soubor. Pokud uložíte soubor PDF do formátu obrázku, uloží se každá stránka jako samostatný soubor a ke každému názvu souboru se připojí číslo stránky.

Související příspěvky: