Proč se rybníky označují za krajinné prvky?

Obsah

Proč se rybníky označují za krajinné prvky?

Proč se rybníky označují za krajinné prvky?

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozděj- ších předpisů [13] zcela oprávněně označil rybníky za významné krajinné prvky (s ohledem na řadu nezastupitelných funkcí – např. akumulaci vody v krajině, ekologicko-stabilizační a ekosystémové funkce).

Může rybníkáře považovat za svůj majetek?

 U rybníkáře je výrazný rozdíl v tom, že povrchovou vodu, ve které hospodaří a kterou svou činností výrazně ovlivňuje, není možné považovat za jeho majetek.

Co se zamýšlí nad právním vymezením pojmu rybník?

Článek se zamýšlí nad právním vymezením pojmu rybník, a to v přímé vazbě na české rybníkářství.

Související příspěvky: