Můžeme zvyšovat účinky přípravku prednison léčiva?

Obsah

Můžeme zvyšovat účinky přípravku prednison léčiva?

Můžeme zvyšovat účinky přípravku prednison léčiva?

Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Prednison Léčiva, a pokud tyto léky používáte (včetně některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě sledovat.

Kde koupit prednison 20 mg tablety?

Prednison Léčiva 20 mg tablety 1 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 2 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 3 Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí blížit, a to i tehdy, má-li... 4 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to... More ...

Jak dlouho trvá užívání přípravku prednison léčiva?

Dlouhodobé užívání může zvýšit pravděpodobnost vzniku infekce. Při užívání přípravku Prednison Léčiva může být obtížnější zjistit, že se u Vás infekce rozvinula. Pokud užíváte přípravek Prednison Léčiva několik měsíců nebo déle, lékař Vás bude pravidelně kontrolovat včetně: kontroly krevního tlaku.

Co je léčivou látkou prednison 20 mg?

Léčivou látkou je prednisonum. Jedna tableta přípravku Prednison Léčiva 20 mg tablety obsahuje prednisonum 20 mg. Pomocné látky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, kalcium-stearát, mastek, želatina, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ C).

Související příspěvky: