Proč se používají plastové trubky pro rozvod vody?

Obsah

Proč se používají plastové trubky pro rozvod vody?

Proč se používají plastové trubky pro rozvod vody?

Dnes se již standardně používají plastové trubky pro rozvody vody, tzv. hostalenky. Tyto trubky se svařují pomocí polyfúzních svářeček na plastové potrubí, což je velmi pohodlné a rychlé. Je jen potřeba mít nastavenou správnou teplotu dle výrobce trubek a nahřívat trubky po správnou dobu (obvykle 5 – 7 vteřin).

Kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích?

VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství 428/2001 Sb. ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Proč byla kanalizace neprůchodná?

Kanalizace byla téměř neprůchodná v důsledku usazování tuků, lidem to dělalo problémy s domácím odtokem kanalizace. Pro techniky to znamená nasazení čistícího vozu a mechanické uvolnění tukových nánosů, které se odplaví na čistírnu, zde musí být znovu zachytávány.

Související příspěvky: