Jaké jsou Svarové spoje?

Obsah

Jaké jsou Svarové spoje?

Jaké jsou Svarové spoje?

PRI-STR-Z2-08F Svary, svarové spoje 2 / 11 Podle tvaru, pr ůřezu a úpravy svaru rozeznáváme dva základní druhy svar ů : • TAVNÉ , • TLAKOVÉ . 1.4 DRUHY – TYP SVAR Ů Stykové plochy sva řovaných sou částí je nutno vhodn ě upravit → podmínka pro- va ření materiálu v celém pr ůřezu (hlavn ě u tavného sva řování).

Jaké jsou typy svarů?

Podle tvaru, pr ůřezu a úpravy svaru rozeznáváme dva základní druhy svar ů : • TAVNÉ , • TLAKOVÉ . 1.4 DRUHY – TYP SVAR Ů Stykové plochy sva řovaných sou částí je nutno vhodn ě upravit → podmínka pro- va ření materiálu v celém pr ůřezu (hlavn ě u tavného sva řování).

Jaký je svar provedený po obvodu?

Svar provedený po obvodu se ozna čí ma- lou kružnicí ve zlomu odkazové čáry. Montážní svar se ozna čí vlaje čkou ve zlomu odkazové čáry.

Související příspěvky: