Kdy vidíte čísla 3 a 3?

Obsah

Kdy vidíte čísla 3 a 3?

Kdy vidíte čísla 3 a 3?

Když vidíte zrcadlově tato čísla, skrývá to zásadní zprávu: Nedůvěřujte lidem kolem vás. Číslo 3 je symbolem komunikace a společenské odpovědnost, ale váš anděl vás chce upozornit na toxické vztahy a vybízí vás, abyste si toho byli vědomi a byli aktivnější.

Proč jsou čísla uzavřená na operaci rozdílu?

Celá čísla "napravují" přirozená čísla o uzavřenost operace rozdílu (odčítání). To znamená, že celá čísla jsou uzavřená na operaci sčítání, násobení a odčítání, stále ovšem nejsou uzavřená a operaci dělení (mohli bychom využít stejný protipříklad, jako v předchozích odstavcích).

Jak najít nejmenší násobek dvou čísel?

Jeden ze způsobů, jak najít nejmenší společný násobek dvou čísel je udělat si seznam prvočíselných dělitelů každého čísla. Pak vynásobte každé prvočíslo (faktor) nejvíce kolikrát se vyskytuje v kterémkoliv čísle. Pokud se stejný faktor vyskytne vícekrát v obou číslech, vynásobíte tento faktor největším počtem výskytů.

Související příspěvky: