Jak získat příspěvek na očkování z veřejného zdravotního pojištění?

Obsah

Jak získat příspěvek na očkování z veřejného zdravotního pojištění?

Jak získat příspěvek na očkování z veřejného zdravotního pojištění?

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) Příspěvek na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění můžete využít na jedno nebo více očkování v rámci tohoto programu do celkové výše 500 Kč. Podmínkou je členství v preventivním programu Klub pevného zdraví.

Co se týče životního pojištění podnikatelů?

VIII: Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů: 80 testových otázek (52 z kat. neživotní poj. podn., 28 z kat. životní poj.) | 4 případové studie (2 z kat. neživotní poj. podn. a 2 z kat. životní poj.) | 180 minut Kat.

Co se týče odborností neživotního pojištění?

Pro jednotlivé skupiny odborností neživotního pojištění platí, že vyšší kategorie odbornosti již obsahuje kategorii nižší, a tedy složením zkoušky vyšší kategorie získává účastník automaticky i odbornost pro skupinu nižší, tedy: neživotní občanské pojištění obsahuje automaticky pojištění motorových vozidel

Jak vykonávat činnost v oblasti distribuce pojištění?

2018 vykonávat činnost v oblasti distribuce pojištění a zajištění bez prokázání odborné způsobilosti touto zkouškou (případně v přechodném období alternativním způsobem, čtěte dále).

Související příspěvky: