Jak se vyrábí a zpracovává ocel?

Obsah

Jak se vyrábí a zpracovává ocel?

Jak se vyrábí a zpracovává ocel?

Jak se vyrábí a zpracovává ocel 1 Výroba oceli. Ocel se tradičně vyrábí zkujňováním surového železa s přísadou ocelového šrotu anebo pouze z ocelového... 2 Kontinuální odlévání oceli (kontilití). Moderní ocelárny používají k odlévání oceli takzvané kontilití, které je oproti... 3 Minihutě. Rostoucí požadavky na to, aby produkty kontilití byly svým tvarem a rozměry co možná... More ...

Jaké jsou ocelové oceli?

Podle oblasti použití lze oceli rozdělit do následujících skupin: 1 Konstrukční oceli – jsou zpravidla nelegované oceli používané ve strojírenství, stavebnictví, apod. 2 Automatové oceli – jsou uhlíkové oceli se zvýšeným obsahem síry (kolem 0,3 %) a manganu (kolem 1 %), který váže síru na... 3 Betonářské oceli – na armovací drát nebo tyče ve stavebním průmyslu. Většinou... More ...

Co jsou druhy ocelí?

Druhy ocelí 1 Nelegované oceli. Zvané také uhlíkové oceli. Obsah legujících prvků je nižší než je maximální tabelovaná hodnota pro... 2 Nízkolegované oceli. Obsah legujících prvků po odečtení obsahu uhlíku je nižší než 5 %. Mají podobné vlastnosti jako... 3 Vysoce legované oceli. Obsah legujících prvků je vyšší než 5 %. Kombinací legujících prvků se dosahuje potřebných... More ...

Související příspěvky: