Jak se pěstuje Paprika v Americe?

Obsah

Jak se pěstuje Paprika v Americe?

Jak se pěstuje Paprika v Americe?

Paprika se pěstuje po celém světě a je těžko si představit, že se z Ameriky začala rozšiřovat pouze před několika sty lety. Ano, i paprika patří tak jako rajčata, brambory, dýně, kukuřice či fazole mezi zeleniny Nového Světa. Je ale příjemné žít v naší době a mít všechny tyto plodiny na zahrádce a na talíři.

Kde pěstovat papriku ve skleníku?

16) Optimální teplota pro pěstování papriky ve skleníku je 24 - 28 ° C přes den a 16 - 20 ° C v noci. Při vyšších teplotách větrejte, nezapomínejte ale na to, že paprika nesnáší průvan. 17) Jemné listy paprik bývají často napadané mšicemi a sviluškou chmelovou.

Jak okopáváte papriky?

Při okopávání nezapomínejte na to, že papriky koření mělce a hlubší překopání může poškodit kořeny. Papriky potřebují dostatek vzduchu v půdě a nesnášejí půdu utlačenou. Snažte se proto při kultivaci, ošetřování i při sklizni našlapovat co nejméně do kořenové zóny rostlin.

Související příspěvky: