Jak překonat halucinace?

Obsah

Jak překonat halucinace?

Jak překonat halucinace?

Halucinace nezvládnete překonat sami, je namístě vždy vyhledat odbornou pomoc psychologa či psychiatra. Naprosto vyléčit tuto poruchu bohužel nejde, avšak při brzkém započetí léčby je možné její příznaky natolik zmírnit, že vám ve větší míře nebude zasahovat do života.

Proč lidé vnímají halucinace jako zábavu?

Kromě toho někdy vnímají halucinace u starších lidí jako zábavu, příležitost skrýt se před nepříjemnou realitou. Kromě výše uvedených důvodů existují také drogy, halucinace jsou často spouštěny užíváním omamných látek.

Jaké jsou typy halucinací?

Zrakové halucinace můžeme rozdělit dále na jednoduché (skvrny, záblesky) a složité (postavy, zvířata, oheň, vodu a další). 2. sluchové – sluchové halucinace jsou nejčastějším typem halucinací, a jsou typickým příznakem např. schizofrenie.

Související příspěvky: