Jak upravit vyhlášku o době lovu prasete divokého?

Obsah

Jak upravit vyhlášku o době lovu prasete divokého?

Jak upravit vyhlášku o době lovu prasete divokého?

č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o době lovu“). Ministerstvo zemědělství registruje řadu dotazů a odlišných názorů týkajících se lovu prasete divokého v souvislosti s nově stanovenou dobou lovu v § 1 písm.

Co se týká lovu prasete divokého?

Ministerstvo zemědělství registruje řadu dotazů a odlišných názorů týkajících se lovu prasete divokého v souvislosti s nově stanovenou dobou lovu v § 1 písm. l) vyhlášky o době lovu, a to jak z řad myslivecké veřejnosti, tak z řad zaměstnanců orgánu státní správy myslivosti.

Kdo je lovcem divokých prasat starších 24 měsíců?

Lov divokých prasat starších 24 měsíců na společném lovu je možný, pouze pokud je taková možnost uvedena v povolení podle ustanovení § 39 zákona o myslivosti – včetně povolení výjimky ze zakázaného způsobu lovu podle ustanovení § 45 odst. 2) zákona o myslivosti.

Co je prase divoké v mytologii?

Prase divoké v mytologii 1 Prase divoké bylo vždy významnou lovnou zvěří, díky čemuž se velmi často objevuje ve folkloru. 2 Kanec nebo jeho hlava byl častým symbolem bojovníků a vládců, jako představitel plodnosti, síly a statečnosti. Soubojem... 3 Z českých pověstí je znám příběh o Bivojovi, který chytil kance z Kavčích hor a přinesl ho kněžně Kazi na Vyšehrad. More ...

Související příspěvky: