Co je tlak vody v potrubí?

Obsah

Co je tlak vody v potrubí?

Co je tlak vody v potrubí?

Tlak vody v potrubí: norma, způsoby zvyšování 1 Tlak vody ve vodovodu: standardní. Podle standardů a státních norem platných v zemi by tlak ve vodovodním systému... 2 Soukromý dům. Pokud mluvíme o soukromém domě a jeho vlastním vodovodním systému, kde studna nebo studna působí jako... 3 Staré domy. Také můžeme mluvit o starých domech, které buď nejsou obsluhovány bezohlednými... More ...

Jak zajistit měření tlaku vody?

V případě podezření na tlak vody překračující předepsané rozmezí je možné zajistit měření tlaku vody na vstupu do domu – volejte naše Call Centrum. Viz též kapitola Lokalizace úniků vody, měření průtoků a tlaků

Co je tlak vody ve vodovodním Řádu?

Tlak vody ve vodovodním řádu 1 (1) Pitnou vodou je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví... 2 (2) Vlastník nebo správce veřejného vodovodu,5) osoba, která označila veřejnou studnu jako zdroj pitné vody, a osoba,... 3 (3) Teplou vodu dodávanou rozvodem teplé užitkové vody může výrobce vyrobit jen z vody pitné. More ...

Jak zvýšit tlak vody ve vnitřních rozvodech?

V případě, že tlak vody nepřekračuje stanovenou hodnotu a přesto Vám působí problémy, zejména u starších vnitřních rozvodů, je možné osadit za vodoměr redukční ventil, kterým lze tlak ve vnitřních rozvodech snížit. Tyto práce Vám zajistí odborná firma na Vaše náklady.

Související příspěvky: