Jaké jsou typy geotermálních elektráren?

Obsah

Jaké jsou typy geotermálních elektráren?

Jaké jsou typy geotermálních elektráren?

V současné době se využívá tří typů geotermálních elektráren – Dry Steam (na suchou páru), Flash Cycle (bleskový okruh) resp. elektrárna na mokrou páru a Binary Cycle (binární). Typ Dry Steam využívá přímo geotermální páru získanou ze země pro pohon turbíny.

Kde je geotermální energie využita?

V oblastech s absencí výskytu geotermální vody je k získávání geotermální energie využito technologie EGS (Enhanced Geothermal System). Tato technologie se dále dělí na metodu horké suché horniny – HDR (Hot Dry Rock) a rozpraskané horké horniny – HFR (Hot Fractured Rock).

Kde se vyskytuje geotermální energie?

Geotermální energie se vyskytuje na celé planetě, na 10 % rozlohy se jedná o hydro-geotermální zdroje, kdy je přenos tepla na povrch zprostředkován pomocí geotermální vody, geotermální páry, nebo jejich směsi. V oblastech s absencí výskytu geotermální vody je k získávání geotermální energie využito technologie EGS (Enhanced Geothermal System).

Jaké je využití geotermální energie na Islandu?

Například hlavní město Reykjavík je celé vytápěno využitím podzemní vody o teplotě přes 80 °C, mimo rodinných domů, veřejných budov a bazénů je teplo využíváno ve sklenících a pro vyhřívání chodníků a silnic, které díky tomu nenamrzají a nedrží se na nich sníh. Způsob využití geotermální energie na Islandu, 2013.

Související příspěvky: