Proč potřebujete alternátor na elektřinu?

Obsah

Proč potřebujete alternátor na elektřinu?

Proč potřebujete alternátor na elektřinu?

Vše, co potřebujete, je mít a umět používat voltmetr s více rozsahy. Úkolem alternátoru je převádět mechanickou energii na elektřinu ve formě střídavého proudu (zdroj: Aymler-Small, Lesson 28: Alternators, Frederick J. Drake & Co, Electrical railroad oraz Electricity as applied to railroad transportation).

Jaký byl alternátor auta používán?

Moderní typ alternátoru auta byl poprvé použit armádou během druhé světové války a byl používán k napájení rádiových zařízení. V roce 1960 se alternátor stal standardním vybavením vozu Chrysler. Alternátor je vzhledem k povaze svého provozu a úzké spolupráci s jinými systémy vystaven různým typům poruch.

Jak nastartovat alternátor?

Pokud je kontrolka „Bez nabíjení“ viditelná, nastartujeme motor a sledujeme, zda kontrolka zhasne. Necháme motor běžet volně bez zátěže. Pro počáteční vyhodnocení aktivity alternátoru změříme znovu napětí na svorkách baterie. Bez připojených zátěží by takové napětí mělo být vyšší než 13 V při pomalých otáčkách.

Proč je alternátor poškozen?

Alternátor je vzhledem k povaze svého provozu a úzké spolupráci s jinými systémy vystaven různým typům poruch. Některé mohou být důsledkem opotřebení součástí, jako jsou uhlíky, sběrné kroužky a ložiska. Poškozeny také mohou být polovodičové součásti (regulátor, usměrňovač diod).

Související příspěvky: