Jaké jsou reakce katalyzátoru probíhajících?

Obsah

Jaké jsou reakce katalyzátoru probíhajících?

Jaké jsou reakce katalyzátoru probíhajících?

Podle reakcí v katalyzátoru probíhajících se dělí na: 1 Třícestné, 2 Oxidační, 3 Redukční. More ...

Co je katalyzátor?

Katalyzátor (z řeckého καταλύτης katalýtés) je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji (nebo zpomaluje) do rovnovážného stavu, a přitom z ní vystupuje nezměněná. Slovo katalyzátor se někdy používá i v přeneseném smyslu pro jakoukoli událost, osobu apod., které přispějí k uskutečnění něčeho.

Jaký je Třícestný katalyzátor?

Třícestný katalyzátor se používá pro zážehové motory které splňují základní podmínky: 1 Regulují se spoustou směsi a tedy pracují se součinitelem přebytku vzduchu λ = 1 2 Pracují s homogenní směsí vytvořenou lehkoodpařitelným palivem, a tedy potřebný součinitel přebytku vzduchu je možné... More ...

Co je katalyzátor a chemická rovnováha?

p== Katalyzátor a chemická rovnováha == Katalyzátor pouhou přítomnosti nikdy nepůsobí změnu chemické rovnováhy, pokud existuje zdání takového vlivu, je tento vliv vždy druhotný, například: 1 Katalyzátor umožní průběh chemické reakce za podmínek, kdy by jinak nebyla možná. Za těchto podmínek je však... 2 Zpomalením nebo kinetickým znemožněním konkurující chemické reakce nebo... More ...

Související příspěvky: