Co se týče statistických metod?

Obsah

Co se týče statistických metod?

Co se týče statistických metod?

Kromě konkrétních statistických metod se seznámíme i s jejich principy, základními předpoklady pro jejich použití a také omezeními plynoucími z jejich specifik. Z důvodu zachování přehlednosti a celkové vypovídací hodnoty učebního textu obsahuje teoretická část jen nezbytně nutné vědomosti.

Jak získat základní statistické pojmy?

1 Základní statistické pojmy Cíl Po prostudování této kapitoly budete umět: posoudit pozici statistiky ke geografickým disciplínám, ƒ vysvětlit objekty studia statistiky v geografii, ƒ rozlišovat věcné, prostorové a časové atributy statistických znaků, jednotek. Doba potřebná k prostudování kapitoly: 45 minut

Jaké jsou základní pojmy statistických souborů?

Čtenář bude postupně seznámen se základními statistickými pojmy, základními charakteristikami statistických souborů, aby je mohl vzájemně srovnávat (zejména ukazateli polohy a variability dat).

Jaké jsou statistické metody v geografii?

(1995): Statistické metody v geografii – cvičení a Hendl (2009): Přehled statistic- kých metod, obzvlášť pro kapitoly 5 a 6, jejichž část byla převzata a doplněna aplikacemi a příklady pro potřeby tohoto textu.

Související příspěvky: