Jaké jsou těžnice trojúhelníka?

Obsah

Jaké jsou těžnice trojúhelníka?

Jaké jsou těžnice trojúhelníka?

Každý trojúhelník má tři těžnice. Těžnice se protínají v jednom bodě, který se nazývá těžiště. Těžiště rozděluje každou těžnici na dva díly v poměru 2 : 1, přitom vzdálenost těžiště od vrcholu je dvojnásobek vzdálenosti od středu protější strany.

Jaký je trojúhelník?

Trojúhelník může být určen: 1 (sss) délkou všech tří stran, 2 (sus) délkou dvou stran a velikostí úhlu, který svírají, 3 (usu) délkou strany a velikostí úhlů, které k ní přiléhají, 4 (ssu) délkou dvou stran a velikostí úhlu proti větší z nich. More ...

Kdy svírá rameno trojúhelníka?

Rameno trojúhelníka svírá se základnou úhel, který označujeme jako úhel při základně. Úhly při základně mají stejnou velikost (jsou shodné). Výška na základnu, těžnice procházející hlavním vrcholem, osa hlavního vrcholu a osa základny jsou totožné. Tato přímka půlí úhel při hlavním vrcholu.

Co je rovnostranný trojúhelník?

Rovnostranný trojúhelník je takový trojúhelník, který má všechny tři strany stejně veliké (jsou shodné). Všechny tři vnitřní úhly mají 60º a vnější úhly mají 120º. Příslušné osy stran, osy úhlů, těžnice a výšky jsou totožné. Střed kružnice opsané a vepsané a těžiště trojúhelníka jsou totožné body.

Související příspěvky: