Co je smlouva o úvěru?

Obsah

Co je smlouva o úvěru?

Co je smlouva o úvěru?

1 Smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté prostředky vrátit a zaplatit ... 2 Úvěr včetně úroků se vrací v té měně, ve které byl poskytnut. Doba úvěru plyne ze smlouvy, stejně tak jeho účel. 3 Úvěrovaný vrátí peněžité prostředky v dohodnuté době, jinak do měsíce ode dne, kdy byl o vrácení požádán.

Můžete si smlouvu sepsat sami?

Smlouvu zvládnete sami. Smlouvu si můžete sepsat sami mezi sebou. V tom případě nezapomeňte udělat dvě vyhotovení, ať máte každý k dispozici svůj originál. Náležitosti nejsou zas tak složité. Ve smlouvě uveďte: kdo komu půjčuje ; co půjčuje a kolik toho je ; jaká je sjednaná odměna za zapůjčení ; kdy a jak se má ...

Co musíte vědět o nájemní smlouvě?

Měli byste vědět, co vše musíte a můžete do nájemní smlouvy zahrnout, a co naopak nelze nájemníkovi zakázat. Lepší představu získáte díky základnímu vzoru nájemní smlouvy.

Jak ukončit nájemní smlouvu?

Ukončení nájemní smlouvy 1 Dohodou stran. . Nikdo nebrání předčasnému ukončení nájemní smlouvy dohodou. Není v ní podstatné, zda byla na dobu... 2 Odstoupením od nájemné smlouvy. . Odstoupit od smlouvy není možné, není-li uvedeno jinak (například pokud pronajímatel... 3 Výpovědí. . Výpověď z nájmu sjednaného na dobu neurčitou nájemce může udat kdykoliv (i bez udání důvodů). More ...

Související příspěvky: