Kde jsou oceány známé?

Obsah

Kde jsou oceány známé?

Kde jsou oceány známé?

Oceán 1 Oceány na Zemi. Oceány jsou známé nejlépe ze Země, kde se v současnosti vyskytuje 5 oceánů. Jsou to Atlantský oceán,... 2 Průzkum. Nejhlubším bodem všech oceánů je Marianský příkop, který se nachází v Tichém oceánu. Jeho maximální hloubka... 3 Mimozemské oceány. Oceány nejsou vázány pouze na Zemi, ale mohou se vyskytovat i na dalších vesmírných tělesech, kde v... More ...

Co jsou oceány a moře?

Oceány a moře mají nezastupitelný význam pro oběh vody v přírodě a funkci celé hydrosféry a atmosféry (srážky,zdroj pitné vody).Jsou alternativním energetickým zdrojem (přílivové elektrárny) a významnou dopravní tepnou pro nákladní i osobní dopravu.

Jaké jsou rozložení oceánů na Zemi?

- jsou rozlehlé vodní plochy které se rozkládají mezi kontinenty.Mají vlastní systém oceánských proudů a dmutí a charakteristické vlastnosti.Jejich dno ležící v průměrných hloubkách kolem 4 000 m a je pokryto útvary podmořského reliéfu. Na světový oceán připadá 71% povrchu Země .Rozložení oceánů na Zemi je nerovnoměrné.

Co je znečištění oceánů?

Znečištění oceánů 1 Živinami z kanalizačních splašků, zemědělství a z atmosféry, spalováním fosilních paliv ( dusík, fosfor) To má za... 2 Půdními částicemi – Půdní eroze těžbou, bagrováním, lesnictvím a zemědělstvím. Půdní částice kalí vodu, brání... 3 Toxiny – PCB, DDT, těžké kovy. Jejich zdrojem jsou herbicidy, pesticidy, průsak ze skládek. Mají za následek kontaminace... More ...

Související příspěvky: