Jaké jsou chemické sloučeniny?

Obsah

Jaké jsou chemické sloučeniny?

Jaké jsou chemické sloučeniny?

sloučeniny(voda, kyselina sírová, sůl kamenná) směsi stejnorodé (roztoky) různorodé (suspenze, emulze, pěna, mlha, dým) Čisté chemické látky • jejich chemické složení je v celém objemu stejné • jsou tvořeny jedním druhem částic (atomy nebo molekulami)

Které jsou organické sloučeniny?

Mezi organické sloučeniny se nepočítají jednoduché oxidy uhlíku, tedy oxid uhelnatý a oxid uhličitý, kyselina uhličitá a její soli – uhličitany a hydrogenuhličitany, a sloučeniny uhlíku s kovy (karbidy) a nekovy (např. sirouhlík). Ty se tradičně považují za anorganické sloučeniny.

Jaké jsou molekulární sloučeniny?

•obsahují minimálně dva druhy různých atomů (Na2CO3) sloučeniny Molekula = částicechemické látky, která obsahuje dva a více atomů počet molů (molekul) chemických látek v chemické rovnici udávají stechiometrické koeficienty

Jaké jsou názvy anorganických sloučenin?

•názvy anorganických sloučenin jsou většinou, obsahují přípony odvozené podle oxidačního čísla; autorem je J. S. Presl(19. století) •moderní názvosloví přijaté v roce 1918 vytvořil A. Sommer Batěka E. Votoček

Související příspěvky: