Kdo je náhradní matkou dítěte?

Obsah

Kdo je náhradní matkou dítěte?

Kdo je náhradní matkou dítěte?

Neplodný pár si sám najde náhradní matku a kliniku, která metodu náhradního rodičovství nabízí. Žena, která dítě odnosí, nesmí být vdaná, protože pak by se automaticky za otce dítěte považoval její manžel. Některé kliniky proto ani vdané ženy nepřijímají.

Může být dárkyní matka náhradní matka?

Při tomto procesu nemůže být dárkyní vajíčka náhradní matka. Jakmile se embryo uchytí a potvrdí se těhotenství, manžel neplodného páru uzná se souhlasem těhotné ženy, tedy náhradní matky, otcovství. Tím se stane otcem se všemi právy a povinnostmi. Po narození dítěte se náhradní matka vzdá dítěte a to je automaticky svěřeno do péče otci.

Co se týká náhradní matky?

V České republice není legislativně upraveno, což znamená, že není dovoleno, ale ani výslovně zakázáno. Rodiče, kteří využijí služeb náhradní matky, musí také počítat s několika riziky. Tím největším je, že se matka nebude chtít dítěte vzdát. Náhradní mateřství je de facto institut, který je poslední nadějí pro bezdětné páry.

Co je náhradní mateřství?

Druhy 1 Úplné náhradní mateřství – embryo, vzniklé po oplodnění mimo tělo ženy, je implantováno do dělohy náhradní matky. Její... 2 Částečné náhradní mateřství – nastává v případě neplodnosti ženy, kdy se použije vajíčko dárkyně. Náhradní matka... More ...

Související příspěvky: