Proč se děti s autismem lišují?

Obsah

Proč se děti s autismem lišují?

Proč se děti s autismem lišují?

Musíme si uvědomit, že v této oblasti se děti s autismem ve většině případů výrazně odlišují od vrs­tevníků, a proto je nutná trpělivost, více opakování a požadavky přizpůsobit možnostem dítěte a úrovni jeho chápání. Nespoléhat se, že se dítě, pokud poža­davek nepochopí, zeptá nebo požádá o pomoc.

Co se týče dětí s autismem?

Hovoříme-li o vzdělávání dětí s autismem v běžných školách, jde nejčastěji o děti s Aspergerovým syndromem, dětským nebo atypickým autismem. Většinou jsou to děti s těžkou poruchou mentálního vývoje, která ovlivňuje chování dítěte a způsobuje, že jeho projevy jsou zvláštní a nápadně odlišné od chování vrstevníků.

Jak pracovat s dětmi s autismem?

Je především zapotřebí dodržovat obecné principy práce s dětmi s autismem, k nimž patří předvídatelnost situací, vyvarovat se náhlých změn, vizualizovat a strukturovat informace.

Související příspěvky: