Kdo je nejcitlivější na zvuky?

Obsah

Kdo je nejcitlivější na zvuky?

Kdo je nejcitlivější na zvuky?

Ve vzduchu tyto změny tlaku uchem vnímáme jako zvuk určité hlasitosti. Čím větší jsou změny tlaku, tím více se bubínek rozkmitává a zvuk je hlasitější. Hlasitost zvuku je veličina subjektivní a závisí na citlivosti sluchu. Naše ucho je nejcitlivější na zvuky v intervalu 700 Hz až 6 kHz.

Co je hlasitost zvuku?

Hlasitost zvuku je subjektivní veličina. Je závislá na velikosti akustického tlaku, kterým zvukové vlnění působí na sluch (tj. proměnné složky tlaku).

Jak vznikají zvukové vlny?

Zvuková vlna je dána periodickým stlačováním a rozpínáním hmotného prostředí, v němž postupuje rychlostí závislou na okamžitých fyzikálních podmínkách (např. tlak, teplota, vlhkost). Zvukové vlny se šíří různými prostředími různou rychlostí, čímž se zeslabují.

Jak je intenzita zvuku definována?

Intenzita zvuku je definována podílem akustického výkonu ΔP a plochy Δ S, kterou vlnění prochází. Jednotkou intenzity zvuku je watt na metr čtverečný, W∙m –2. Při referenčním kmitočtu můžeme sluchem vnímat zvuky o akustickém výkonu nejméně 10 –12 W = 1 pW (pikowatt). Tato hodnota určuje práh slyšení.

Související příspěvky: