Co potřebuje zaměstnavatel pro udělení výpovědi?

Obsah

Co potřebuje zaměstnavatel pro udělení výpovědi?

Co potřebuje zaměstnavatel pro udělení výpovědi?

Zaměstnavatel potřebuje pro udělení výpovědi zaměstnanci důvod. A to ne ledajaký, ale jeden z uvedených v zákoníku práce pod paragrafem 52. Navíc situace zaměstnance nesmí spadat pod jeden z bodů ve výlukách z možnosti dát výpověď. O těchto situacích popsaných v § 53 se dočtete v druhé polovině článku.

Proč se podíváme na výpovědi zaměstnavatelem?

Dnes se podrobněji podíváme pouze na výpovědi dané zaměstnavatelem, protože i ty samy o sobě dělají zaměstnancům i zaměstnavatelům potíže. Navíc v roce 2012 přišla jedna poměrně podstatná změna, respektive byl zaveden nový důvod pro výpověď.

Kdo chrání zaměstnance před výpovědí?

Zákoník práce v určitých případech chrání zaměstnance před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Jde především o zaměstnance, kteří jsou v ochranné době, která je definována jako období, ve kterém je pro zaměstnance velmi složité získat nové zaměstnání. V praxi jde o těhotné ženy a osoby v pracovní neschopnosti a podobně.

Co jde o ochranu zdraví zaměstnance?

V první řadě jde tedy o ochranu zdraví zaměstnance. Poněkud obecnější odstavec, opět postavený na posudku lékaře, který rozhodl, že zaměstnanec ztratil zdravotní způsobilost pro vykonávání zaměstnání

Související příspěvky: