Jak se klasifikuje porucha ADHD?

Obsah

Jak se klasifikuje porucha ADHD?

Jak se klasifikuje porucha ADHD?

MKN-10. Podle mezinárodní klasifikace nemocí, verze 10 se porucha ADHD řadí mezi hyperkinetické poruchy (F90). Zde je charakteristika této skupiny obecně, poté konkrétně: časný začátek (obvykle v prvních pěti letech života), nedostatečná vytrvalost v činnostech vyžadujících poznávací schopnosti,

Jak se projevuje ADHD u dětí?

Příznaky ADHD. ADHD se u dětí projevuje nejčastěji nedostatkem pozornosti, netrpělivostí, neustálým pohybem a impulzivností. Dítě nebaví dělat věci, které samo nepovažuje za zábavné, cítí nevybitou energii, má potřebu se stále hýbat.

Proč léčba ADHD vyžaduje komplexní přístup?

Léčba ADHD. Léčba ADHD vyžaduje komplexní přístup. Projevy ADHD lze zmírnit nastavením správného režimu. Pro děti spočívá především v úpravě denního rozvrhu a výchovných a vyučovacích metod.

Co je ADHD?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, porucha pozornosti s hyperaktivitou, též hyperkinetická porucha, HKP) je dědičný neurovývojový syndrom. Dle převažující složky ji můžeme dělit na poruchu hyperkineticko-impulzivního typu, na typ s poruchou pozornosti a konečně na kombinovaný typ.

Související příspěvky: