Jaká je doba ohřevu vody?

Obsah

Jaká je doba ohřevu vody?

Jaká je doba ohřevu vody?

Doba ohřevu vody je různá v závislosti na množství ohřívané vody, tepelném výkonu ohřívače a požadované teplotě vody. Tímto způsobem se voda ohřívá pro spotřebu v bytech, rodinných domech, velkých i menších budovách. V budovách, kde je potrubí dlouhé se zapojuje do okruhu také cirkulační potrubí teplé vody.

Co potřebujete vědět pro ohřev vody?

Pro výpočet spotřeby energie na ohřev vody potřebujete znát především: 1 objem vody (litry, resp. kilogramy), 2 měrnou tepelnou kapacitu vody (kJkg -1 K -1 ), tedy množství energie potřebné pro ohřev 1 kg vody o 1 K (více informací... 3 rozdíl teploty (°C), o který se má voda ohřát. More ...

Co je akumulační ohřev?

Akumulační ohřev představuje ohřívání většího množství vody delší dobu. Voda se ohřívá v zásobníku (bojleru) nejčastěji elektřinou, ale může to být i plynem, případně tuhými palivy přes výměník tepla umístěný v krbové vložce, krbových kamnech nebo sporáku .

Související příspěvky: