Co jsou druhy zdravotní péče?

Obsah

Co jsou druhy zdravotní péče?

Co jsou druhy zdravotní péče?

Druhy zdravotní péče 1 Ambulantní péče. Ambulantní péče je zdravotní péčí, při níž není nutná hospitalizace nebo přijetí pacienta na lůžko do... 2 Lůžková péče. Pokud to vyžaduje charakter onemocnění, doporučí lékař primární péče nebo ambulantní specialista... 3 Zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služba. V případě náhlých těžkých onemocnění nebo úrazů, kdy se pacient... 4 Dispenzární péče. More ...

Co se bude zabývat ministerstvem zdravotnictví?

Ministerstvo zdravotnictví se bude zabývat výhradně přípravou projektů, které jsou pro resort zdravotnictví prioritou, u nichž je role státu nezastupitelná a které jsou nutnou podmínkou pro smysluplný rozvoj elektronizace zdravotnictví.

Jak se mění zákon o péči o zdraví lidu?

1 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. 2 Zákon č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. ... 3 Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. 4 Zákon č. 260/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Související příspěvky: