Proč pronajímat nemovitost?

Obsah

Proč pronajímat nemovitost?

Proč pronajímat nemovitost?

Jak už bylo řečeno v úvodu, zisk, který pronajímaná nemovitost generuje, představuje váš určitý příjem. Z toho důvodu danění příjmů z pronájmu spadá pod úpravu zákona o daních z příjmů. Zákonná úprava v České republice rozlišuje dva způsoby, jak příjmy z pronájmu danit. První možnost je pronajímat nemovitost jako běžná fyzická osoba.

Proč je živnost pro pronájem nemovitostí výhodná?

Právě z tohoto důvodu není zřízení živnosti pro pronájem nemovitosti, zejména pro malé pronajímatele, zpravidla výhodné. Řada lidí v dnešní době stále pronajímá nemovitosti “načerno“, tedy bez odvádění daní z příjmů z pronájmu. Tento způsob je nicméně nejen nezákonný, ale hlavně velmi riskantní.

Kdo je v prodeji nemovitosti?

Prodej nemovitosti 1 Pokud vlastníte danou nemovitost minimálně 5 let, nebo pokud jste v dané nemovitosti alespoň 2 roky před prodejem... 2 Pokud prostředky získané prodejem nemovitosti (v tomto případě pouze bytu, nebo domu) prokazatelně využijete beze zbytku... 3 V případě dědictví, pokud je splněn časový test (2 roky bydlet, nebo 5 let vlastnit), při čemž se sčítá časový... More ...

Související příspěvky: