Jak použít biologický filtr na vodu?

Obsah

Jak použít biologický filtr na vodu?

Jak použít biologický filtr na vodu?

Biologický filtr lze umístit za septik nebo domácí čistírnu odpadních vod . Jedná se o samonosné vodotěsné nádrže usazované pod zem. Odpadní vodu čistí až z 96 %. Díky biologickým filtrům můžeme pak přečištěnou vodu bez obav využít jako zálivku, vypouštět ji do vodních toků nebo do půdy vsakováním.

Jak vyrábíme biologický filtr?

Biologický filtr vyrábíme jako samostatnou plastovou nádrž. Pokud tedy zvolíte kombinaci s ČOV nebo septikem, počítejte s tím, že budete mít v zemi dvě nádrže. Jsou samonosné, tudíž nevyžadují obetonování a jejich usazení do terénu je snazší. Přečištěná voda z ČOV nebo septiku natéká přes filtrační koše do biologického filtru.

Jak biologický filtr čistit odpadní vodu?

Biologický filtr plní funkci mechanicko-biologického dočištění splaškových odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, apod. Využití nachází především tam, kde je produkce odpadní vody velmi nepravidelná. Biologický filtr lze umístit za septik nebo domácí čistírnu odpadních vod .

Související příspěvky: