Co se týče dětí s dyspraxií?

Obsah

Co se týče dětí s dyspraxií?

Co se týče dětí s dyspraxií?

U dětí s dyspraxií je často problém s dlouhodobou koncentrací, protože se nedokážou dlouho soustředit na jednu věc. Dítě má potíže zapojit se do běžných dětských her (například na pískovišti, apod.). Dítě s dyspraxií častěji zakopává a padá než ostatní děti stejného věku. Potíže s chůzí po schodech (nahoru i dolů).

Co se ovlivňuje dyspraxie?

Dyspraxie také ovlivňuje imunitní a nervový systém postižené osoby. Někdy se dyspraxie označuje jako percepčně motorická porucha, vývojová porucha koordinace, vývojová koordinační porucha (DCD) nebo vývojová dyspraxie.

Co jsou příznaky dyspraxie u dospělých?

Mezi příznaky dyspraxie u dospělých patří například: 1 vadné držení těla a únava 2 problémy s vykonáváním běžných domácích prací 3 potíže s psaním a kreslením (například neschopnost psát úhledně a čitelně) 4 problémy s lateralitou (stranovou orientací) 5 problémy s mluvením (nejasná až překotná řeč, spojování slov dohromady, drmolení, apod.) 6 klátivé pohyby a častá tendence k... 7 výkyvy nálad 8 nízké sebevědomí 9 nespavost More ...

Související příspěvky: